DEGVIELAS SISTĒMAS REMONTS

Degvielas sistēma ir svarīga automašīnas sastāvdaļa, kas nodrošina pareizu degvielas padevi dzinējam. Ja degvielas sistēma nav pareizi uzturēta vai ir bojāta, tas var izraisīt dzinēja darbības traucējumus, degvielas patēriņa palielināšanos vai pat pilnīgu dzinēja neieslēgšanos. Tāpēc ir ļoti svarīgi regulāri pārbaudīt un remontēt degvielas sistēmu, lai nodrošinātu automašīnas pareizu un efektīvu darbību.

Kādos gadījumos ir nepieciešams degvielas sistēmas remonts?

 • Cauruļvadu un filtru aizsērēšana: Ja degvielas cauruļvadi vai filtri ir aizsērējušies ar netīrumiem vai nogulsnēm, tas var traucēt degvielas plūsmai.
 • Degvielas sūkņa bojājumi: Ja degvielas sūknis nedarbojas pareizi vai ir bojāts, tas var izraisīt nepietiekamu degvielas piegādi dzinējam.
 • Mitruma un dobuma spiediena pazemināšanās gadījumā: Ja degvielas sistēmā ir mitruma vai dobuma spiediena pazemināšanās, tas var traucēt pareizu degvielas padevi.
 • Sakarā ar apgrūtinātu iedarbināšanu un nestabilu dzinēja darbību: Ja automašīnas dzinējs darbojas nestabili vai ir grūti iedarbināms, tas var būt saistīts ar degvielas sistēmas problēmām.
 • Degvielas patēriņa pieaugums: Ja pamanāms ievērojams degvielas patēriņa pieaugums, tas var norādīt uz degvielas sistēmas problēmām, piemēram, noplūdi vai nepareizu degvielas sadali.
 • Kad parādās benzīna vai dīzeļdegvielas smaka: Ja novērojama stipra benzīna vai dīzeļdegvielas smaka automašīnas apkārtnē, tas var norādīt uz degvielas sistēmas noplūdi vai problēmu.

Degvielas sistēmas problēmas var rasties dažādu faktoru dēļ. Šeit ir daži bieži sastopami iemesli degvielas sistēmas problēmu veidošanai:

 • Nogulsnes un netīrumi: Degvielas sistēmā var veidoties nogulsnes un netīrumi, kas aizsērē caurules, sprauslas vai filtrus. Tas var traucēt pareizu degvielas plūsmu un izraisīt degvielas sistēmas darbības traucējumus.
 • Degvielas kvalitāte: Zemas kvalitātes vai piesārņotas degvielas lietošana var negatīvi ietekmēt degvielas sistēmu. Piemēram, netīra degviela var aizsērēt sprauslas vai bojāt degvielas filtru.
 • Bojātas vai nederīgas detaļas: Degvielas sistēmā esošas detaļas, piemēram, degvielas sūknis, sprauslas vai caurules, var bojāties vai kļūt nederīgas laika gaitā. Tas var izraisīt nepareizu degvielas plūsmu vai spiedienu un traucēt sistēmas darbību.
 • Elektriskie vai elektroniskie traucējumi: Modernās automašīnās degvielas sistēmas ir aprīkotas ar elektriskām vai elektroniskām komponentēm, piemēram, degvielas sūkņiem vai sprauslām. Elektriski vai elektroniski traucējumi, piemēram, bojāti vadības bloki vai sensori, var izraisīt problēmas degvielas sistēmā.
 • Nepareiza apkope un uzturēšana: Nepietiekama degvielas sistēmas apkope, piemēram, neregulāra degvielas filtra nomaiņa vai netīras degvielas caurules, var veicināt sistēmas darbības problēmas. Savlaicīga apkope un periodiska uzturēšana palīdz novērst potenciālas problēmas.
 • Fiziski bojājumi: Negadījumi, sadursmes vai cita veida fiziski bojājumi automašīnai var ietekmēt arī degvielas sistēmu. Piemēram, bojāta degvielas tvertne vai salauzta caurule var radīt problēmas ar degvielas plūsmu vai noplūdi.

Ir svarīgi savlaicīgi atklāt un novērst degvielas sistēmas problēmas, lai nodrošinātu automašīnas pareizu darbību un novērstu iespējamās negatīvās sekas. Regulāra apkope, kvalitatīvas degvielas lietošana un speciālistu konsultācija palīdzēs novērst vai atrisināt degvielas sistēmas problēmas.

Degvielas sistēmas pārbaude un remonts parasti tiek veikts sekojošā veidā:

 1. Diagnostika: Pirmkārt, automašīnas degvielas sistēmas problēmu diagnosticē speciālists. Tas var ietvert detaļu vizuālu pārbaudi, kā arī izmantojot diagnostikas ierīces un sensorus, lai identificētu bojājumus vai nepareizu darbību.
 2. Pārbaude: Pēc diagnosticēšanas, degvielas sistēmas komponenti tiek pārbaudīti, lai noteiktu to stāvokli un efektivitāti. Tas var ietvert degvielas spiediena mērīšanu, degvielas plūsmas kontroli, kā arī degvielas filtru tīrīšanu vai aizvietošanu.
 3. Bojāto detaļu aizstāšana: Ja tiek konstatētas bojātas vai nederīgas detaļas, tās tiek aizstātas ar jaunām vai labā stāvoklī esošām rezerves daļām. Tas var ietvert degvielas cauruļvadu, sprauslu, sūkņa, filtru vai citu komponentu nomaiņu.
 4. Tīrīšana un atgaisošana: Dažos gadījumos, degvielas sistēmas tīrīšana un atgaisošana ir nepieciešama, lai noņemtu nogulsnes, netīrumus vai gaisa burbuļus, kas var traucēt pareizu degvielas plūsmu vai spiedienu.
 5. Regulēšana un kalibrēšana: Pēc remonta darbiem, degvielas sistēma tiek regulēta un kalibrēta, lai nodrošinātu optimālu degvielas plūsmu, spiedienu un saskaņotu tās darbību ar pārējām automašīnas sistēmām.
 6. Pārbaude darbībā: Pēc remonta veikšanas, automašīna tiek iedarbināta, lai pārbaudītu, vai degvielas sistēma darbojas pareizi. Tas ietver testēšanu dažādās apstākļu situācijās, lai pārliecinātos par tās stabilitāti un efektivitāti.
DEGVIELAS SISTĒMAS REMONTS 1

Ja tika konstatētas problēmas vai dažādāki degvielas sistēmas bojājumi, mēs varam jums piedāvāt šāda veida remontus:

 • Degvielas sistēmas remonts: Veicam visu degvielas sistēmas komponentu remontu un detaļu maiņu, lai nodrošinātu tās pareizu darbību.
 • Droseļvārsta nomaiņa: Ja dzinēja droseļvārsts nedarbojas pareizi vai ir bojāts, mēs veicam tā nomaiņu ar jaunu.
 • Inžektora skalošana: Veicam inžektoru skalošanu, lai noņemtu nogulsnes un netīrumus, kas var traucēt pareizu degvielas izsmidzināšanu.
 • Spiediena vārsta un ventilācijas vārsta nomaiņa: Ja degvielas sistēmas spiediena vārsts vai ventilācijas vārsts nedarbojas vai ir bojāts, veicam to nomaiņu.
 • Degvielas tvertnes uzpildes vāciņa nomaiņa: Ja degvielas tvertnes uzpildes vāciņš ir bojāts vai nederīgs, veicam tā nomaiņu ar jaunu, nodrošinot pareizu degvielas uzpildi un izvadīšanu.
 • Kvēlsveču nomaiņa: Kvēlsveces ir svarīgas degvielas sistēmas sastāvdaļas, kas atbild par dzinēja pareizu ugunsdzirkstēšanu. Ja kvēlsveces ir nobrukušas vai nederīgas, mēs veicam to nomaiņu ar jaunām, lai nodrošinātu efektīvu dzinēja darbību.
 • Augstspiediena degvielas sūkņa un augstspiediena degvielas sūkņa jostas nomaiņa: Ja augstspiediena degvielas sūknis vai tā josta ir bojāti vai nedarbojas pareizi, mēs veicam to nomaiņu ar jauniem komponentiem, lai nodrošinātu pareizu degvielas plūsmu un spiedienu.
 • Degvielas caurules, sprauslu un degvielas filtru maiņa: Ja degvielas caurules, sprauslas vai degvielas filtrs ir bojāti vai aizsērējušies, mēs veicam to nomaiņu ar jaunām detaļām, lai nodrošinātu pareizu degvielas plūsmu un filtrēšanu.
 • Kartera ventilācijas vārsta nomaiņa: Kartera ventilācijas vārsts ir svarīga degvielas sistēmas komponente, kas nodrošina pareizu spiediena līmeni un gaisa cirkulāciju. Ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi, mēs veicam tā nomaiņu.
 • Elektromagnētiskā vārsta tīrīšana: Elektromagnētiskais vārsts ir atbildīgs par degvielas plūsmas kontrolēšanu un regulēšanu. Ja tas ir netīrs vai aizsērējis, mēs veicam tā tīrīšanu, lai atjaunotu tā pareizu darbību.

No savlaicīgas degvielas sistēmas uzturēšanas un regulēšanas ir atkarīga automašīnas dzinēja nepārtrauktā darbība. Mūsu automašīnu serviss veiks degvielas sistēmas pārbaudi un remontu, aizstājot visas bojātās detaļas. Pie mums Jūs varat saņemt konsultāciju un palīdzību automatizācijas vai citu detaļu nepareizas darbības gadījumā, sazinoties ar mūsu EVRO TRANS automašīnu apkopes centru, pa tālruni +371 28363634.