IZPLŪDES SISTĒMAS REMONTS

Izplūdes sistēma ir viens no būtiskākajiem elementiem automašīnas darbībā un emisiju kontroles nodrošināšanā. Tā sastāv no vairākiem komponentiem, tostarp izplūdes kolektora, katalītiskā neitralizatora, trokšņa slāpētāja un vadiem, kas savieno šos elementus ar motoru un virsbūvi.

Izplūdes sistēmas primārā funkcija ir novadīt izplūdes gāzes no dzinēja un samazināt kaitīgo emisiju līmeni. Tomēr, laika gaitā un sakarā ar normālu nodilumu, sistēmas komponenti var ciest no bojājumiem, oksidācijas vai korozijas, kas var negatīvi ietekmēt automašīnas sniegumu un videi draudzīgumu.

Pazīmes, kas norāda uz nepareizu izplūdes sistēmas darbību, var būt dažādas un liecina par potenciāliem problēmām sistēmā. 

blog25 -

Kas var norādīt uz nepareizu izplūdes sistēmas darbību, un to iespējamie cēloņi:

 • Trokšņi un detonācijas svārstības: Nepareizas izplūdes sistēmas darbība var izraisīt neparastu troksni vai detonācijas svārstības, kas dzirdamas no izplūdes sistēmas vai dzinēja. Tas var norādīt uz bojātu vai nolietotu trokšņa slāpētāju vai citiem komponentiem izplūdes sistēmā.
 • Jaudas kritums: Ja jūtat jaudas kritumu, zaudējumu vai dzinēja negludu darbību, tas var būt saistīts ar nepareizu izplūdes sistēmas darbību. Tas varētu norādīt uz problēmām ar izplūdes kolektoru, katalītisko neitralizatoru vai citiem komponentiem, kas ietekmē izplūdes plūsmu un dzinēja sniegumu.
 • Dzinēja nedroša darbība: Nepareiza izplūdes sistēmas darbība var ietekmēt dzinēja stabilitāti un drošību. Ja dzinējs ir nestabils, neregulārs vai sāk negaidīti izslēgties, tas var norādīt uz problēmām izplūdes sistēmā, piemēram, bojātu izplūdes kolektoru vai aizsērējušu katalizatoru.
 • Svešas skaņas: Ja dzirdat svešas skaņas, piemēram, sīkākus vai trokšņainākus skaņu signālus no izplūdes sistēmas, tas var liecināt par problēmām sistēmā. Tas var būt saistīts ar bojājumiem vai nolietojumu izplūdes kolektorā, trokšņa slāpētājā vai citos elementos.
 • Kaitīgu emisiju līmeņa paaugstināšanās: Nepareiza izplūdes sistēmas darbība var rezultēt arī kaitīgu emisiju līmeņa paaugstināšanos. Ja jūs pamanāt melno dūmu izplūdes krāsas maiņu vai nepatīkamu smaku no izplūdes sistēmas, tas var norādīt uz problēmām ar katalizatoru vai citiem emisiju kontroles elementiem.

Šādās situācijās ir svarīgi nekavējoties sazināties ar profesionālu autoservisu, lai veiktu izplūdes sistēmas pārbaudi un remontu.

Izplūdes sistēmas remonts var ietvert dažādas darbības, lai atjaunotu sistēmas efektivitāti un drošību. Lai nodrošinātu automašīnas optimālu darbību, tiek veiktas šādas remonta darbības:

 • Izplūdes kolektora nomaiņa: Izplūdes kolektors ir savienojums starp dzinēju un pārējo izplūdes sistēmu. Ja tas ir salauzts vai bojāts, tas var ietekmēt izplūdes plūsmu un rada problēmas ar sniegumu un emisijām.
 • Trokšņa slāpētāja un katalizatora nomaiņa: Trokšņa slāpētājs ir atbildīgs par trokšņa samazināšanu, ko rada izplūdes gāzes. Katalizators ir svarīgs emisiju kontroles elements, kas palīdz samazināt kaitīgu vielu izplūdi. Ja šie komponenti ir bojāti vai nedarbojas pareizi, tas var radīt trokšņa problēmas un palielinātu emisiju līmeni.
 • Skābekļa sensora nomaiņa: Skābekļa sensors ir svarīgs elements, kas regulē degvielas un gaisa maisījumu, kas tiek piegādāts dzinējam. Ja sensors ir bojāts vai nedarbojas pareizi, tas var izraisīt dzinēja darbības traucējumus un palielinātu degvielas patēriņu.
 • Makrodaļiņu filtra skalošana un nomaiņa: Modernās izplūdes sistēmas bieži vien ir aprīkotas ar makrodaļiņu filtru, kas palīdz apturēt kaitīgās daļiņas no izplūdes gāzēm. Tomēr laika gaitā šis filtrs var aizsērsties un prasīt tīrīšanu vai nomaiņu, lai saglabātu tā efektivitāti.
 • Kā arī tiek veiktas cita veida remonta darbības, tādas kā kartera gāzes vārsta nomaiņa; ieplūdes kolektora gaisa vārsta nomaiņa; tukšgaitas vārsta nomaiņa; karburatora remonts; IMRC vārsta nomaiņa un adsorbcijas vārsta remonts.
 • Pārbaude un diagnostika: Izplūdes sistēmas remonts ietver arī visu sistēmas komponentu pārbaudi un diagnostiku, lai noteiktu iespējamos bojājumus vai darbības traucējumus. Tas ietver trokšņa slāpētāja, kolektora, rezonatora un citu elementu pārbaudi.

Ja jums ir nepieciešams izplūdes sistēmas remonts, tad tas ir iemesls, lai sazinātos ar mūsu automašīnu apkopes centru EVRO TRANS. Mūsu speciālisti īsā laikā novērsīs visus darbības traucējumus. Mēs garantējam augstu darba kvalitāti par pieņemamu cenu!